آقای مهندس امیر ناصر محسنی ساروی

مهندس امیر ناصر محسنی ساروی عضو علی البدل هیات مدیره کانون مهندسین ساری

آقای مهندس امیر ناصر محسنی ساروی

Amirnaser Mohseni Saravi

عضو علی البدل هیات مدیره کانون مهندسین ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس امیر ناصر محسنی ساروی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش ملی ساختمان آینده کانون مهندسین ساری، مازندران- ساری آذر 1395