آقای مهندس عبدا... محرابی

مهندس عبدا... محرابی هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

آقای مهندس عبدا... محرابی

Abdolah Mehrabi

هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس عبدا... محرابی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس بین المللی ناوبری دانشگاه صنعتی شریف -پژوهشکده علوم وفناوری شهید احمد کاظمی، جزیره کیش - پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف آذر 1395