آقای دکتر فرهاد خالوزاده

دکتر فرهاد خالوزاده پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی

آقای دکتر فرهاد خالوزاده

Dr. Farhad Khalozad

پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرهاد خالوزاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس بین المللی ناوبری دانشگاه صنعتی شریف -پژوهشکده علوم وفناوری شهید احمد کاظمی، جزیره کیش - پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف آذر 1395