آقای دکتر سید علی تقی زاده

دکتر سید علی تقی زاده عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری

آقای دکتر سید علی تقی زاده

Dr. Seyedali Taghizadeh

عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید علی تقی زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کارگروه ارزیابی و داوری دومین همایش ملی ساختمان آینده کانون مهندسین ساری، مازندران- ساری آذر 1395