آقای دکتر نصراله محبوبی صوفیانی

دکتر نصراله محبوبی صوفیانی عضو هئیت مدیره انجمن بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین و رئیس روابط بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای دکتر نصراله محبوبی صوفیانی

Dr. Nasrolah Mahbobi Soofiani

عضو هئیت مدیره انجمن بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین و رئیس روابط بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نصراله محبوبی صوفیانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه بوم شناسی کاربردی
هیات تحریریهفصلنامه بوم شناسی کاربردی

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نصراله محبوبی صوفیانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان آبان 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی کارایی پوسته میگو به عنوان یک جاذب جدید دز حرف آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
2 بهینه سازی جذب زیستی آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین توسط پوسته میگو به روش رویه های پاسخ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
3 مدیریت تولید در آبزیپروری با تاکید بر بهینه سازی مصرف آب در ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
4 نقش مس و روی در تغذیه ماهیان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان