آقای شعبان مرادی آیدیشه

شعبان مرادی آیدیشه مدیر مسئول

آقای شعبان مرادی آیدیشه

Shaban Moradi Aydishe

مدیر مسئول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات بر تصمیم گیری فرماندهان آجا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 1
2 تاثیر آموزش مقدماتی رسته‌ای بر توانمندی روانشناختی دانش‌آموختگان رشته مدیریت؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 4
3 تأثیر هوش عاطفی بر بهره‌وری سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 2، شماره: 7
4 تبیین و ارائه الگوی جامع فرهنگ نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 3
5 مقایسه دیوان سالاری دانشکده های مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی براساس الگوی مینتزبرگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 63
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقتصاد مقاومتی عامل اصلی در ارتقاء بهره وری (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی
2 یادگیری سازمانی لنگرگاه توانمندسازی کارکنان و ارتقاء بهره وری وتولید ملی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها