آقای دکتر علی سلیمی شاملو

دکتر علی سلیمی شاملو استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

آقای دکتر علی سلیمی شاملو

Dr. Ali Salimishamloo

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی سلیمی شاملو در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه آبان 1395
رئیس کنفرانس کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه اردیبهشت 1397
رئیس کنفرانس کنفرانس ملی نوآوریهای علوم مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه آذر 1396