آقای دکتر محمد حسین قبادی

دکتر محمد حسین قبادی استاد-دانشگاه بوعلی سینا همدان

آقای دکتر محمد حسین قبادی

Dr. Mohammad Hosein Ghobadi

استاد-دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد حسین قبادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک
هیات تحریریهفصلنامه زمین شناسی مهندسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انحلال پذیری سنگ آهک و مسئله فرار آب از تکیه گاه چپ سد مارون، جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 3، شماره: 1
2 Deformation and strength anisotropy of calcareous slates under Brazilian tests (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 11، شماره: 3
3 تاثیر اسیدیته آب و خصوصیات کانی شناسی بر روی شاخص دوام وارفتگی توف های شمال قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 6، شماره: 1
4 محاسبه تغییرات بازشدگی دهانه درزه های سنگی در اثر انحلال به روش تجربی و نظری (مطالعه موردی، ژیپسیت های مخزن سد چم شیر) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زیست محیطی سد جره - رامهرمز، شرق خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
2 ارتباط ویژگی های لیتولوژیکی، فیزیکی و مکانیکی سنگ با پایداری کارست (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
3 ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی منابع قرضه خاکی ابتدای مسیر آزادراه همدان ساوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
4 ارزیابی خطر زمین لعزش درپارک جنگلی امیریه آبیدر سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
5 استفاده از سرعت عبور موج P جهت تعیین ویژگی های فیزیکی سنگ آهک سازند ایلام – سروک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
6 اهمیت شناخت سنگ شناسی و دوام سنگ، در ارزیابی پایداری سازند آغاجاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 اهمیت شناخت ویژگی های ژئومورفولوژیکی، سنگ شناسی و فیزیکی سنگ های کربناته جهت ارزیابی توسعه کارست در منطقه نهاوند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
8 اهمیت شناخت ویژگی‌های زئو مکانیکی مارن در عملیات آب بندی محل سدها (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
9 بررسی پتانسیل لرزه خیزی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
10 بررسی تأثیر تخلخل در رابطه مقاومت تراکمی تک محوری و شاخص بار نقطه ای در سنگ آهک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
11 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی خاک های برجا، منطقه سرخ آباد ، شرق همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
12 بررسی مقدماتی لرزه خیزی جنوب شرق همدان (مطالعه موردی سه روستای زمان آباد، منگاوی و کمری) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 پتروگرافی و ژئوشیمی بلورهای دولومیت سازند آسماری در محل سد شهید عباسپور (کارون 1 ) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
14 پدیده انحلال و نقش رسها در گسترش کارست در مرحله بهره برداری از سدهای مخزنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 تاثیر عوامل زمین شناسی ساختمانی و هوازدگی در ناپایداری شیب های گردنه اسدآباد همدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
16 تعیین مقاومت فشاری توفهای جنوب شرق تفرش با استفاده از آزمایشهای غیرمخرب (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
17 خطرات زیست محیطی در شرق شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
18 زمین شناسی مهندسی خاک باقیمانده سنگ آهک مارنی تپه تاریخی حاج عنایت (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
19 مطالعه خصوصیات زئوتکنیکی خاک های جنوب باغ بهشت همدان به عنوان منابع قرضه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
20 مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های باقیمانده شمال شرق همدان (منطقه حسن آباد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
21 مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای انتقال یافته منطقه زمان آباد، جنوب شرق همدان. (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای باقیمانده حاصل از هوازدگی هورنفلسها(حاشیه شمالی تپه عباسآباد، جنوب همدان) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 مطالعه خصوصیات ژئومورفولوژی کارست در شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
24 مطالعه واگرایی خاکهای باقیمانده منطقهی زمان آباد (جنوب شرق همدان) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 مطالعه ویژگیهای ژئوتکنیکی توفهای جنوب شرق تفرش، منطقه دره چنار (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
26 نقش کانیشناسی و ترکیب شیمیایی در شناخت دوام دینامیکی و استاتیکی مارنهای سازند قم (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران