خانم زهرا بهرام بیک

زهرا بهرام بیک گروه پژوهشی صنعتی آریانا

خانم زهرا بهرام بیک

Zahra Bahrambeik

گروه پژوهشی صنعتی آریانا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.