خانم دکتر شهین نجار پیرایه

دکتر شهین نجار پیرایه گروه باکتری شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

خانم دکتر شهین نجار پیرایه

Dr. Shahin Najar-Peerayeh

گروه باکتری شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر شهین نجار پیرایه در مجلات و ژورنالها