خانم مرجان حمدالهی

مرجان حمدالهی

خانم مرجان حمدالهی

Marjan Hamdelahi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مرجان حمدالهی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهفصلنامه زمین شناسی مهندسی