خانم نسیم کریمی

نسیم کریمی کارشناس حقوقی

خانم نسیم کریمی

Nasim Karimi

کارشناس حقوقی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم نسیم کریمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیماهنامه پژوهش ملل