آقای دکتر فوآد کیلانه ای

دکتر فوآد کیلانه ای عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

آقای دکتر فوآد کیلانه ای

Dr. Foad Kilaneii

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فوآد کیلانه ای در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران انجمن هیدرولیک ایران - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین آذر 1395