آقای دکتر سیدعلیرضا درخشان

دکتر سیدعلیرضا درخشان

آقای دکتر سیدعلیرضا درخشان

Dr. Seyedalireza Derakhshan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدعلیرضا درخشان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات دانشگاه تربیت حیدریه، مشهد-تربت حیدریه مهر 1395