آقای دکتر مجید براتی

دکتر مجید براتی استادیار ،	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

آقای دکتر مجید براتی

Dr. Majid Barati

استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجید براتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله آموزش و سلامت جامعه
هیات تحریریهمجله آموزش و سلامت جامعه

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش مهارت جراتمندی در کاهش هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 18، شماره: 3
2 ارتباط مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران بدنساز با خودکارآمدی و کنترل رفتار درک شده (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 19، شماره: 1
3 افسردگی در بین دانشجویان ؛ بررسی نقش خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی درک شده (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 18، شماره: 4
4 بررسی وضعیت سلامت روانی و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی در سالمندان شهر همدان (دریافت مقاله) مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان دوره: 20، شماره: 3
5 بررسی وضعیت سوء مصرف ترامادول و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سه مرکز آموزش عالی شهر همدان (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 19، شماره: 3
6 پیش بینی فاکتورهای مرتبط با انجام فعالیت بدنی منظم در دانشجویان با بهره گیری از مدل بزنف (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 18، شماره: 3
7 پیشگویی کننده های مصرف سیگار در نوجوانان پسر شهر همدان براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 1، شماره: 3
8 تحلیل باورهای مرتبط با سلامت جنسی در بین زوجین در آستانه ازدواج با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 1، شماره: 1
9 عوامل پیش بینی کننده رفتارهای تغذیه ای براساس تئوری شناختی اجتماعی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 1، شماره: 4
10 فاکتورهای پیش بینی کننده سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در بین متقاضیان دریافت گواهینامه شهر همدان با بهره گیری از تیوری رفتار برنامه ریزی شده در سال 1391 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 13، شماره: 4
11 کاربرد مدل بزنف درپیش بینی انجام فعالیت فیزیکی پس از زایمان در بین مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 1، شماره: 3
12 مقایسه فرآیندهای درک کارآمدی و تهدید در پیش بینی مصرف سیگار در بین دانشجویان با بهره گیری ازمدل فرآیند توسعه یافته موازی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 21، شماره: 1
13 مهارت های ارتباطی شاغلین حرفه های پزشکی شهرستان بهار در سال 1389 (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 19، شماره: 1
14 میزان استرس زندگی دانشجویی و عوامل مرتبط با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1394 (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 2، شماره: 4
15 وضعیت رفتارهای تغذیه ای و عوامل مرتبط با آن در بین زنان باردار شهر تبریز: یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of the theory of planned behavior to predict the intention of condom use among male substance abusers covered by substance abuse treatment centers in Hamadan: A descriptive-analytic study (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
2 Effectiveness of the theory-based educational interventions on screening of breast cancer in women: a systematic review and Meta-analysis (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
3 Investigating Effective Factors on Breast Self-examination Behavior in Iranian Employed of Medical Careers (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
4 بررسی تاثیر بکارگیری هماهنگی با نیاز بازارهای جهانی،نوآوری محصول در افزایش میزان صادرات شرکت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
5 بررسی تاثیر پوکه ی آتش فشان و متاکائولن برمقاومت فشاری بتن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
6 بررسی رفتارهای پر خطر و کیفیت زندگی زنان معتاد تحت پوشش مراکز ترک اعتیاد شهر همدان (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان
7 بررسی مقاومت خمشی ملات متاکائولینی مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
8 بررسی میزان حمایت اجتماعی درک شده در بین زنان مراجعه کننده به مراکز انجام ماموگرافی شهر همدان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای سلامت زنان