آقای دکتر پونراج موهانادوس

دکتر پونراج موهانادوس

آقای دکتر پونراج موهانادوس

Dr. Ponraj Mohanadoss

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر پونراج موهانادوس در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه روشهای تصفیه محیط