آقای دکتر سعید یزدی راوندی

دکتر سعید یزدی راوندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

آقای دکتر سعید یزدی راوندی

Dr. Saeed Yazdi Ravandi

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید یزدی راوندی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله علمی پژوهان
هیات تحریریهمجله علمی پژوهان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد بیمماری ایدز در سال 1393 :مقایسه بین دانشکده های پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 14، شماره: 1
2 ارزشیابی کارگاه های آموزشی مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه دانشجویان شرکت کننده در سال 1394 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 14، شماره: 3
3 افسردگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1393: بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 13، شماره: 4
4 تاثیر مشاوره تغذیه انحصاری با شیر مادر بر آگاهی و نگرش مادران با نوزاد نارس (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 15، شماره: 1
5 عوامل موثر برهمسرآزاری در زنان مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی شهر شیراز در سال 1392 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 14، شماره: 1