آقای دکتر علیرضا زمانی

دکتر علیرضا زمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان

آقای دکتر علیرضا زمانی

Dr. Alireza Zamani

دانشگاه علوم پزشکی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا زمانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله علمی پژوهان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Association between seminal plasma neopterin and oxidative stress in male infertility: A case-control study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 16، شماره: 2
2 ارزشیابی کارگاه های آموزشی مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه دانشجویان شرکت کننده در سال 1394 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 14، شماره: 3
3 ارزیابی خطاهای روش تحقیق طرح های تحقیقاتی مصوب در معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 13، شماره: 1
4 Organizational sport managers’ personal competence in management skills based on Buatsis, Schroeder & Luthanz models (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 4
5 بررسی ارتباط سطح سایتوکاین های MCP ، IP-10 ، TNF-α ، IL-1β در ترشحات اندومتریال با میزان موفقیت باروری آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 22، شماره: 2
6 بررسی فراوانی ژن مقاومت به متی سیلین (mec-A) در سویه های مختلف استافیلوکوک اورئوس با (PCR) و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی آن (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 14، شماره: 3
7 تاثیر تمرین هوازی در هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن های TLR4 و IL-1 در بافت قلب موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 31
8 تأثیر یرقان انسدادی حاد بر روی پارامترهای اسپرم موش های صحرائی بالغ (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 12، شماره: 3
9 تعیین نیمه کمی میزان بیان mRNA اینترفرون گاما با استفاده از روش RT-PCR (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 10، شماره: 2
10 عواقب ژنتیکی پاساژ های متوالی در سلول های بنیادی مزانشیمال انسانی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 20، شماره: 1
11 مقایسه اضطراب صفتی، اضطراب حالتی واعتمادبه نفس ورزشکاران مرددرورزشهای گروهی و ورزشهای انفرادی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر هلیله سیاه بر سیستم ایمنی و بیان ژن سیکلواکسیژناز-2 القا شده با لیپوپلی ساکارید باکتری اشرشیا کلی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
2 بررسی استرس شغلی و بهره وری کارکنان شرکت توف ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
3 بررسی عملکرد طراح و اجراء پروژه های مدیریت راه به منظورپیشگیری ازتصادفات به روش ممیزی ایمنی راه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل
4 بهینه سازی هزینه حمل کالاهای وارداتی از مبادی ورودی به مراکز مصرف با استفاده از برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
5 تحلیل زمانی- مکانی وآنالیز حساسیت بستر رودخانه گتوند (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
6 تحلیل مدل ریاضی تصادفات و آنالیزحساسیت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
7 تخصیص کانال مبتنی بر تقاضا در شبکه های مش بیسیم چندرادیویی - چندکانالی (دریافت مقاله) همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
8 تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
9 ریسک گریز از منزل در نوجوان و ارتباط آ با هوش هیجانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
10 ریسک های مهم اقتصادی دنیا در سال 2030 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
11 سازهای سرد نورد شده(LSF) و مقایسه آن با سازه های بتنی و فلزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
12 سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
13 شناسایی و اولویت بندی روش های موثر بر پدافند غیر عامل در حوزه اقتصادی با استفاده از رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران پدافند غیرعامل
14 صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان BMS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار
15 طراحی موتور سنکرون مغناطیس دایم PMSM جهت افزایش راندمان و کاهش گشتاور ضربانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
16 معرفی ساختمان هوشمند و بیان راهکار های اجرای سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
17 معرفی سیستم نیلینگ در گود برداری وبررسی محاسبات دیواره بتنی در سیستم نیلینگ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
18 معرفی سیستم نیلینگ درگودبرداری و بررسی محاسبات دیواره بتنی درسیستم نیلینگ (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
19 معرفی و بررسی سازهای سردنورد شده LSF و مقایسه آن با سازه های بتنی و فلزی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
20 نقش نمادین اعداد در معماری ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
21 نمود فرهنگ معماری سنتی و تاریخ در شهر سازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری