آقای دکتر علیرضا امینی

دکتر علیرضا امینی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

آقای دکتر علیرضا امینی

Dr. Alireza Amini

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا امینی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت، مینودشت آذر 1395
رئیس کنفرانس سومین همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت، مینودشت اردیبهشت 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون تجربی فرضیه مکمل بودن سرمایه مهارت در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 3، شماره: 8
2 استعاره پردازی رفتاری کارکنان در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
3 اندازه گیری و تحلیل بهره وری کل عوامل تولید شرکت های حمل و نقل دریایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی اثر مبادله رهبر- پیرو بر نظریه های ضمنی پیروی پیروان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 2
5 بررسی تاثیر رفتار رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 4
6 بررسی تأثیر میزان حساسیت و پاسخ دهی به تغییرات فناوری بر موقعیت تجاری شرکت هاتجاری شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 1
7 تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره وری کل عوامل TFP در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 11، شماره: 35
8 تحلیل نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI در ارتقای بهره وری کل عوامل TFP یک تحلیل داده های تابلویی بین کشوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 43
9 تحلیل و ارزیابی نقش سلامت و بهداشت در ارتقاء بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 30
10 تحلیل و بررسی رابطه دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع ایران:یک مدل خود همبسته با وقفه های توزیعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 12، شماره: 37
11 کشف عوامل موثر بر رفتار خادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 2
12 موضوع شناسی پول و جایگاه آن دراحکام فقهی کاهش ارزش پول (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 4، شماره: 8
13 نقش توسعه کارآفرینی در ارتقای بهره وری نیروی کار: مقایسه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 11، شماره: 43
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون نقش توسعه کارآفرینی فردی در ارتقای بهره وری نیروی کار: مطالعه موردی شرکت های دارو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
2 آزمون نقش توسعه کارآفرینی فردی در ارتقای بهره وری نیروی کار: مطالعه موردی شرکتهای داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
3 آسیب شناسی محیط کسب و کار اقتصاد ایران و نقش آن در سرمایه گذاری(عارضه یابی مسائل و چالش های محیط کسب و کار ایران جهت سرمایه گذاری) (دریافت مقاله) اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار
4 آنالیز پیامد حوادث همزمان وانتشار مواد از مسیرهای مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
5 آنالیز ریسک پذیری حمل و نقل مواد شیمیایی با مطالعه موردی حمل کلروسولفونیک اسید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
6 آنالیز ریسک پذیری مخازن نگهداری آمونیاک و محاسبه ریسک مناطق مسکونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
7 آنالیز ریسک پذیری مخازن نگهداری آمونیاک و محاسبه ریسک مناطق مسکونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
8 ارائه الگویی برای اندازه گیری و تحلیل شاخص رقابت پذیری بخش حمل ونقل جاده ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل
9 ایمنی و کنترل ریسک درصنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
10 بررسی تاًثیر رفتار رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
11 بررسی فوران زیرزمینی در چاه های نفت وگازبا مطالعه موردی چاه 23 کنگان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 بررسی نقش علایم تجاریبرند در شکل گیری وفاداری مشتری در بازاریابی خدمات مالی ازدیدگاه بنگاه های اقتصادی کوچک مطالعه موردی بانک ملی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
13 بررسی و مقایسه ارزش ویژه علایم تجاری با تاکید بر سیستم خرده فروشی در صنعت فرش ایران (مطالعه تطبیقی فرش های نگین مشهد، پاتریس و مهستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
14 بکارگیری سیستم مبتنی بر RFID در سیستم نگهداری و تعمیرات صنعتسیمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
15 پیامد های منفی نارسایی خدمات بر صنایع خدماتی (دریافت مقاله) کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری
16 تاثیر تنش خشکی برعملکرددانه عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ارقام جو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
17 تاثیر کارکرد هم تخریبی ارزش در سازمانهای خدماتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
18 تاثیر وابستگی و اعتماد بین شرکتی بر عملکرد عملیاتی شرکت های شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، با میانجی گری کامل یکپارچگی کسب و کار الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
19 تحلیل نقش مراکز کاریابی در ایجاد تعادل در بازار کار (دریافت مقاله) همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال
20 تغییرات خصوصیات مورفولوژیکی ارقام جو در تیمارهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
21 توانمند سازی منابع انسانی، دستاوردها و مزایای حاصل از آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
22 حکمرانی دانشگاهی و ساختار مدیریتی دانشگاه های نسل سوم کارآفرین (دریافت مقاله) کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
23 روانشناسی محیط تجلی پیوند دانش آموز و مدرسه (در مقاطع ابتدایی ومتوسطه اول دخترانه شهرستان مینودشت) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش
24 طراحی و پیاده سازی نرم افزاری برای استخراج الگوها و قوانین از داده های کارمندان یک کمپانی با استفاده از ابزارهای SQL Server (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
25 فرآیند هم تخریبی ارزش در سیستم های خدماتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
26 کاربرد مدل پذیرش تکنولوژی جهت گسترش خدمات دولت الکترونیک (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
27 مروری بر مفاهیم و اصول بازاریابی سبز و ضرورت پایبندی شرکتها به آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
28 مطالعات HAZOP تحت ISO9000 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
29 مطالعات خطر و قابلیت عملکرد سیستم (HAZOP) فرآیندهای ناپیوسته و اهمیت بعد چهارم در آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
30 نقش توانمندسازی نیروی انسانی بعنوان حلقه میانجی در ارتباط بین آموزش ضمن خدمت و عملکرد سازمان های دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
31 یک تحقیق علت و معلولی درباره عوامل میکرو و ماکرو ارگونومیکی در فاجعه بوپال (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران
32 یک تحقیق علت و معلولی درباره عوامل میکرو و ماکرو ارگونومیکی در فاجعه بوپال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE