آقای دکتر سید رضا برزو

دکتر سید رضا برزو استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

آقای دکتر سید رضا برزو

Dr. Seyed Reza Borzou

استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید رضا برزو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان