آقای دکتر رضا شکوری

دکتر رضا شکوری

آقای دکتر رضا شکوری

Dr. Reza Shakori

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا شکوری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کمیته علمی اولین همایش ملی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد، یزد شهریور 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی یکنواختی لایه نازک SiO2، تولید شده با روش تبخیر باریکه الکترون و تبخیر گرمایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 17، شماره: 4
2 ساز وکارهای به کارگرفته شده به منظور سازما ندهی محیط در کالبد حداقلی (مبتنی بر نظریه سازمان دهی محیط راپوپورت؛ نمونه موردی: مسکن عشایرقشقایی) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 67
3 طرح واره سکونت عشایر نمونه موردی عشایر قشقایی سمیرم (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 11، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی عناصر آسیب پذیر بنای تاریخی رباط طرق مشهد در مقابل زلزله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
2 بررسی کیفیت مکان ورود به یک شهر و نقش عنصر نشانه در تحقق آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
3 بررسی هویت فرهنگی مسکن درمشهد دردونمونه ی موردی: خانه ی تاریخی ((داروغه))و ((امیری)) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
4 تاثیربرنامه ریزی کالبدی معماری برشکل گیری خانه ، مقایسه تطبیقی خانه امانیان و ترقی یزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
5 تاثیرتغییرحکومت ازقاجار به پهلوی برتحولات مسکن نمونه موردی شهرقدس (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
6 تاثیرعوامل سازنده حیاط خانه های تاریخی درکیفیت حیات ساکنین آن مطالعه موردی:خانه های دوره قاجاریزدوکاشان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
7 تحقق پذیری حق شهری: شناسایی راهبردهای فضایی برآمده از حق شهری بر مبنای دستگاه فکری هانری لوفور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
8 توسعه پایدار شهری به وسیله باززنده سازی بناهای تاریخی و توسعه گردشگری (نمونه موردی: کاروانسرا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
9 جایگاه تغییر پذیری در فرایند طراحی و ارایه ی راهکارهایی در راستای طراحی مسکن انعطاف پذیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
10 جستجو مفاهیم هندسه فراکتال در معماری ایرانی نمونه موردی خانه تهرانی ها- شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 سازه در معماری، هویتی مستقل یا تابع؟ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
12 مفهوم خلوت در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
13 واکاوی مفهوم محیط یادگیری از دیدگاه تئوری آموزشی مونته سوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نو در معماری