آقای دکتر هادی قوامی

دکتر هادی قوامی

آقای دکتر هادی قوامی

Dr. Hadi Ghavami

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هادی قوامی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، اسفراین - خراسان شمالی مهر 1395
ریاست افتخاری کنفرانس دومین کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین، اسفراین - خراسان شمالی مهر 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تحولات ساختاری خود اشتغالی با استفاده از روش شناسی تجزیه طی سال های 1335-1375 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 5، شماره: 15
2 رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 20، شماره: 5
3 نهادهای انتخاباتی و گرایش های بودجه ای ملی و منطق های نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران؛ تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 20، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد با معیار ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و مدیریت بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
2 بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر توسعه بازار صادرات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
3 بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
4 بررسی تاثیرسودآوری واندازه شرکت برتامین مالی ازطریق بدهی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
5 بررسی رابطه بین سرمایه های فکری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
6 بررسی رابطه بین نوسان های جریان های نقدی عملیاتی بر متغیرهای مالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
7 تخمین مدلهای پیش بینی سوددرشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
8 رابطه بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت با نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
9 مقایسه تاثیر مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
10 ملاکهای ارزیابی عملکرد و مالکیت نهادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
11 یررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر عملکرد بنگاه های اقتصادی (مطالعه موردی صنایع تولیدی و خدماتی استان های خراسان) (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها