آقای مهندس امیررضا طلایی

مهندس امیررضا طلایی

آقای مهندس امیررضا طلایی

Amirreza Talaie khozani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس امیررضا طلایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه روشهای تصفیه محیط

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس امیررضا طلایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته اجرایی کنفرانس ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین موسسه آموزش عالی جامی، اصفهان دی 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی کارایی میکروارگانسیم های خالص سازی شده از محیط های حاوی ترکیبات نفتی در تولید مواد زیست فعال سطحی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 75
2 بهینه سازی حذف بیولوژیکی فاضلابهای حاوی گازوئیل شناور بر روی سطح آب به روش تاگوچی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 71
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از سوخت حاصل از زباله (RDF) بعنوان یک انرژی تازه (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
2 بررسی تاثیر زمان ماند درحذف بیولوژیکی بخارفرمالدوئید درصافی چکنده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
3 بررسی تامین آب شرب روستاهای شهرستان پاسارگاد با تاکید بر آلودگی نیترات (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
4 بررسی تجزیه بیولوژیکی فاضلابهای حاوی متانول با غلظت بالا در یک سیستم نیمه پیوسته هوازی با رشد معلق (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
5 بررسی توانایی سیستمهای تهویه در دفع آلودگی میکروبی بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تهویه صنعتی و بهداشتی
6 بررسی جذب سطحی فاضلابهای حاوی فرمالدوئید برروی موی انسان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
7 بررسی خوردگی در شبکه های آبرسانی شهر کوار (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
8 بررسی کارائی میکروارگانیسم های خالص سازی شده از محیط در تولید ترکیبات زیست فعال سطحی ( بیوسورفکتانت ) (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
9 تصفیه بیولوژیکی فاضلابهای حاویگازوئیل شناور بر روی سطح آب با کمک میکروارگانیسم های جدا شده از گازوئیل عرضه شده در پمپ بنزین (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
10 تعیین پارامترهای سیتنیکی در تجزیه بیولوژیکی فاضلابهای حاوی متانول با غلظت بالا در سیستم SBR (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
11 تعیین پارامترهای سینتیکی سودومونا آئروژنوزا در تجزیه نفت خام شناور بر روی سطح آب جهت کاربردهای صنعتی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
12 محاسبه میزان روان آب سطحی در طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب با کمک روش SCS (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
13 معرفی روش های تولید و استخراج بیوگاز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
14 مقایسه آزمایشگاهی حذف گازفرمالدئید ومتانل ازهوا توسط نانوبیوفیلتراسیون (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
15 مقایسه روش واریانس و زمان حداکثر در تعیین رژیم هیدرولیکی یک هاضم هوازی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
16 مقایسه مدل حاصل از رگرسیون و مدل کینتیکی اصلاح شده مونود در پیش بینی راندمان حذف فرمالدوئید توسط بیوفیلتر (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
17 مقایسه مدل حاصل ازرگرسیون و مدل کینتیکی اصلاح شده مونوددرپیش بینی راندمان حذف فرمالدوئید دربیوفیلتر چکنده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی