آقای دکتر محمد مهدی افتخاریان

دکتر محمد مهدی افتخاریان استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان

آقای دکتر محمد مهدی افتخاریان

Dr. Mohamad Mahdi Eftekharian

استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد مهدی افتخاریان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله پزشکی بالینی ابن سینا