آقای جواد پاک دامن

جواد پاک دامن

آقای جواد پاک دامن

Javad Pak Daman

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای جواد پاک دامن در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله چیلر و برج خنک کن