آقای دکتر علی ثقة الاسلامی

دکتر علی ثقة الاسلامی استادیار دانشگاه بیرجند

آقای دکتر علی ثقة الاسلامی

Dr. Ali Seghatolselami

استادیار دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی ثقة الاسلامی در مجلات و ژورنالها