آقای دکتر محمداسماعیل افضل پور

دکتر محمداسماعیل افضل پور استاد دانشگاه بیرجند

آقای دکتر محمداسماعیل افضل پور

Dr. Mohamad Esmaeil Afzal pour

استاد دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمداسماعیل افضل پور در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر 6 هفته تمرین درمانی بر میزان درد، تعادل و استقامت عضلات تنه در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) دوفصنامه پزشکی نوید نو دوره: 17، شماره: 59
2 مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان اندام برتر و غیر برتر کاراته کاران نخبه استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی سه مدل مختلف برای تعیین شاخصهای موفقیت دروالیبال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعداد یابی ورزشی
2 بررسی و مقایسه برخی از ویژگی های فیزیولوژیک و آنتروپومتریک مردان کاراته کار نخبه و آماتور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
3 بررسی و مقایسه تأثیر دو سبک رزمی مختلف بر چگالی استخوان های ساعد و مچ در کاراته کاران نخبه مرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
4 تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و شدت بیماری کبد چرب در زنان بیمار کبد چرب غیر الکلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
5 تأثیر یک دوره تمریات ثبات مرکزی بر شاخص های تعادلی در دانشجویان مبتلا به کمردرد مزمن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش