آقای دکتر رامین امیرساسان

دکتر رامین امیرساسان دانشیار دانشگاه تبریز

آقای دکتر رامین امیرساسان

Dr. Ramin Amir Sasan

دانشیار دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رامین امیرساسان در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر چهار هفته تمرین ترکیبی و مکمل سازی بذرکتان بر ترکیب بدنی در زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
2 تاثیر دو روش سرمادرمانی متفاوت بر چابکی، سرعت و توان انفجاری مردان فوتبالیست متعاقب آزمون شبیه سازی شده فوتبال لافبرو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
3 تاثیر دو شدت متفاوت %90 و PAP %70 با دو زمان استراحتی متفاوت دو و چهار دقیقه ای بر عملکرد پرش عمودی مردان تکواندوکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
4 تاثیر دو نوشیدنی شیرکاکایو و شیرموز برپاسخ سرمی شاخصهای آسیب عضلانی بلافاصله بعد از یک جلسه فعالیت ورزشی پلایومتریک در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
5 تاثیر دو نوع نوشیدنی ورزشی کربوهیدراتی و کربوهیدراتی - پروتیینی بر تستوسترون و کورتیزول بزاقی متعاقب دو مسابقه شبه رقابتی درکشتی گیران مرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
6 تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت بتاآلانین بر عملکرد و میزان لاکتات خون در کشتی گیران شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
7 تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مکمل دهی کلرلا بر مقادیرآنزیم های کبدی در زنان میانسال دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
8 تاثیر هشت هفته تمرین در آب با و بدون وسیله مقاومتی بر قدرت و دامنه حرکتی اندام تحتانی زنان سالمند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
9 تأثیر مکمل دهی بیکربنات سدیم بر عملکرد بی هوازی کشتی گیران نخبه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
10 مقایسه دو نوع تمرین تناوبی بیهوازی و تداومی هوازی بر شاخصهای آمادگی هوازی و بیهوازی مردان غیرفعال (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
11 مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و پیکرسنجی زنان والیبالیست نخبه بر اساس پست بازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
12 مقایسه ویژگی های فیزیولوژیکی زنان والیبالیست نخبه براساس پست بازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش