آقای محمدرضا حامدی نیا

محمدرضا حامدی نیا استاد دانشگاه حکیم سبزواری

آقای محمدرضا حامدی نیا

Mohamad Reza Hamedi Nia

استاد دانشگاه حکیم سبزواری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمدرضا حامدی نیا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرین ترکیبی هوازی مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی تحت رژیم غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 27
2 اثر یک جلسه فعالیت طولانی مدت بر غلظت های بافتی لپتین و لیپوپروتیین لیپاز در موش های نر صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
3 ارتباط بین توان هوازی با سطح فعالیت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران 12-16 سال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 23
4 بررسی اثر پیش آماده سازی ایسکمی در اندام های مختلف بر عملکرد جودوکاران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 32
5 بررسی شاخص توده بدنی و فعالیت بدنی در دانش آموزان پسر 11 تا 14 ساله شهر خوشاب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 5، شماره: 2
6 بررسی ظرفیت های گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 9
7 تاثیر تمرینات هوازی بر احساس سیری و سطح پلاسمایی PYY استراحتی پس از فعالیت وامانده ساز (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
8 تاثیر سه برنامه تمرین ترکیبی هوازی مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح آدیپونکتین، پروتیین متصل به رتینول چهار و نیم رخ لیپیدی در مردان مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
9 تاثیر شش هفته تمرین پلایومتریک با زمان بندی غیرخطی بر تغییرات هورمونی، هایپرتروفی عضلانی و خاصیت ارتجاعی عضلات پای مردان ورزشکار (زمان بندی غیرخطی تمرین پلایومتریک و تغییرات هورمونی) (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 31
10 تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (مقاومتی- تحریک گیرنده های عمقی عصبی-عضلانی PNF) بر عملکرد عضلانی و حرکتی و درجه ناتوانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 29
11 تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر قدرت عضلانی، تعادل و ظرفیت عملکردی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 3، شماره: 4
12 تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و مقاومتی دایرهای بر عملکرد تنفسی و ترکیب بدندختران دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 4، شماره: 7
13 مقایسه آدیپونکتین و لپتین بین زنان یایسه فعال و غیر فعال (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 1
14 مقایسه تمرینات ترکیبی با و بدون انسداد عروق بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی زنان یایسه (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 21
15 مقایسه هزینه انرژی و کارایی دوچرخه سواری در دوچرخه سواران حرفه ای و آماتور (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مصرف چهار هفته کندر بر حافظه حرکتی آشکار سالمندان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
2 بررسی تغییرات Vo2max و عوامل مرتبط با آن در پسران 16 - 12 سال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
3 بررسی همه گیرشناسی میزان فعالیت بدنی و چاقی در نوجوانان پسر 11-14شهرتایباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
4 پیش بینی عملکرد بازیکنان فوتسال از روی برخی ویژگی های آنتروپومتریکی، آمادگی جسمانی،فیزیولوژیکی و مهارتی بازیکنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
5 تاثیردو شدت متفاوت تمرین تناوبی بر سطوح آیریزین و فاکتور رشدی فیبروبلاست 21 زنان چاق و دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
6 تأثیر یکدوره تمرین تناوبی شدید ومقاومتی دایرهای بر تغییرات ترکیب بدن و عملکرد تنفسی دختران دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
7 مقایسه اثر 3 نوع تمرین مقاومتی (پلایومتریک با و بدون انسداد عروق و قدرتی-توانی) بر عملکرد عضلانی و توان هوازی دختران ورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
8 مقایسه اثر یک برنامه تمرینی آمادگی جسمانی ویژه با برنامه تمرینی مبتنی بر بازی کبدی بر برخی زنان کبدی کار شاخص های آمادگی جسمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی