آقای دکتر حسن محبی

دکتر حسن محبی استاد دانشگاه تهران

آقای دکتر حسن محبی

Dr. Hassan Mohebi

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن محبی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله بین المللی رهبری سازمانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی روش های نگهداری و تعمیراتی پیشگیرانه پوشش های بتنی کانال های انتقال آب (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
2 بررسی روش های مقابله با پدیده آبشستگی و فرسایش خاک های رسی واگرا در کانال های انتقال آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
3 بررسی روش های مقابله با پدیده آبشستگیو فرسایش خاک های رسی واگرا در کانال های انتقال آب (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
4 بررسی روش های نوین و نکات طراحی و اجرایی در بهینه سازی سیستم انحراف سد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
5 بررسی و مقایسه روش های مختلف تغذیه مصنوعی آبهای سطحی و زیر زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
6 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی سایت های مناسب تغذیه مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
7 مدیریت کنترل کیفیت در سطح عرضه و نقش آن در سلامت و ایمنی ابهای بسته بندی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده