آقای دکتر محمدحسن کریم پور

دکتر محمدحسن کریم پور استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

آقای دکتر محمدحسن کریم پور

Dr. Mohamad Hassan Karim Pour

استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدحسن کریم پور در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 زمین شناسی، پتروگرافی، دگرسانی، کانی سازی و پتروژنز توده های نفوذی در محدوده اکتشافی همچ، جنوب غرب بیرجند (دریافت مقاله) دو فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 10، شماره: 1
2 زمین شناسی، دگرسانی، کانهزایی، ژیوشیمی اکتشافی و پترولوژی توده های نفوذی درمحدوده اکتشافی شاه سلطان علی (جنوب غربی بیرجند، استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
3 زمین شناسی، کانی سازی، ژیوشیمی و پترولوژی توده های نفوذی در کانسار طلا- مس کوه زر، دامغان (دریافت مقاله) دو فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 10، شماره: 1
4 زمین شناسی، کانی سازی، شیمی کانی ها، شیمی و منشا محلول کانه دار در ناحیه معدنی سرب و روی ایرانکوه، جنوب اصفهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 2
5 ژیوکرونولوژی(U-Pb) زیرکن، پتروگرافی، ژیوشیمی و رادیوایزوتوپهای متاریولیت های برنورد (مرکز زون تکنار- شمال غرب بردسکن) (دریافت مقاله) دو فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 8، شماره: 1
6 سنگ شناسی، زمین شیمی و منشا سنگ های آتشفشانی منطقه شمال غرب گناباد (دریافت مقاله) دو فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 8، شماره: 1
7 سنگ شناسی، سن سنجی، ژیوشیمی و تعیین منشا توده های گرانیتوییدی منطقه بجستان،شمال فردوس، استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 8، شماره: 2
8 کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژیوشیمی وسیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 8، شماره: 2
9 ویژگی های میان بارهای سیال و ایزوتوپ گوگرد در کانسار مس پورفیری ایجو،شمال غرب شهربابک (دریافت مقاله) دو فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آلودگی منابع آب تکهای معدنی I,II,III و روستاهای پایین دست معدن پلی متال تکنار (بردسکن) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
2 اکتشافات ژئوشیمیایی، کانی سنگین و دماسنجی سیالات درگیر بخش شمالی کمپلکس پلوتونیک تکنار (شمال بردسکن) (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
3 بارزسازی زون های آلتراسیون با استفاده از روش نقشه برداری زاویه طیفی و بررسی پتانسیل کانه زایی در منطقه چشمه خوری، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
4 بارزسازی زونهای آلتراسیون در ارتفاعات شمال غربی نیشابور، با استفاده از روش نقشهبرداری زاویه طیفی بر روی تصاویر سنجنده آستر (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
5 بررسی ایزوتوپ های هیدروژن و اکسیژن در سنگ های منطقه مانساری موته (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
6 بررسی داده های ژئوفیزیک هوایی محدوده شرق بجستان با استفاده از داده های ماهواره (استر و اسپات) و مطالعات زمین شناسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
7 بررسی دگرسانیهای اسیدسولفات و آرشیلیک در منطقه کوهشاه، جنوبباختر بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
8 بررسی زمین شناسی، آلتراسیون و ژئوشیمی کانسار کلاته آهنی- گناباد (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
9 بررسی قابلیت کانیسازی منطقة طاهرآباد فردوس (استان خراسان رضوی) با استفاده از شواهد زمینشناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی و ژئوفیزیک (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 بررسی میزان تولید و موارد مصرف جهانی آسبست در 30 سال اخیر (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 بررسی نحوه تشکیل، ترکیب کانی شناسی و شیمیایی معادن بنتونیت چاه کشمیر، گریمنج و کرغند ( محدوده چهارگوش قاین ) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 بررسیی ژئوشیمیایی سنگ آهن توده های خواف شمالی و باغک سنگان C ، وجود یا عدم وجود طلا و مس و تعیین تیپ کانی سازی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 به کارگیری یافتههای ژئوفیزیکی وژئوشیمیایی در معرفی ویژگیهای کانیسازی بخش شرقی کمربند ولکانوپلوتونیک شمال گسل درونه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 پاراژنز کانی ها و بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل اسکارن آهن بیشه (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
15 پتانسیل طلای طرقبه و ارتباط آن با فعالیتهای ماگمایی و دگرگونی منطقه (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 پراکندگی کانی های سنگین و توزیع ژئوشیمیایی عناصر فلزی در منطقه اکتشافی یخک، شمال تربت جام، شما لشرق ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
17 تفسیر داده های IP/RS بر مبنای داده های زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی در منطقه اکتشافی خونیک، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
18 تفسیر داده های مغناطیس سنجی زمینی به کمک اطلاعات زمینشناسی و کانی سازی در منطقه ی اکتشافی خانلق،شمال غرب نیشابور (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
19 تلفیق اطلاعات زمین شناسی، کانی سازی، ژیوشیمی و پردازش داده های سنجنده استر در محدوده پهنه کمر، جنوب غربی خوسف (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
20 دگرسانی، کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگ) شرق نجم آباد (گناباد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
21 رخداد کانی سازی طلا ± مس منطقه جلمبادان، شمال غربی سبزوار: زمین شناسی، سنگ نگاری، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی اکتشافی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
22 زمین شناسی و کانیسازی کانسار طلای شماره 3 در ناحیه معدنی هیرد (جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
23 زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژیوشیمی منطقه اکتشافی سنجدک ، شرق معدن سنگ آهن سنگان خواف (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
24 زمین شناسی، کانی سازی و ژیوشیمی کانسار مس رباعی، جنوب دامغان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
25 زمین شناسی، کانی سازی و ژیوشیمی منطقه اکتشافی سنجد کل I شرق معدن سنگ آهن سنگان خواف (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
26 زمین شناسی، کانی سازی و مطالعات ژئوفیزیکی به روش IP/RS برای اکتشاف زون های کانی سازی در منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد، خراسان رضوی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
27 زمین شناسی، کانی سازی، سن سنجی، و تعیین منشا واحدهای آذرین محدوده مطالعاتی دامن قر، شمال بردسکن (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
28 زمین شناسی، کانی شناسی و شیمی کانی سیدریت در آنومالی C جنوبی معدن سنگ آهن سنگان خواف (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
29 زمین شناسی،سنگ نگاری و کانی شناسی زون های دگرسانی در معدن کایولن بهاریه، شرق کاشمر، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
30 زمینشناسی، آلتراسیون و پتانسیل کانهزایی در منطقه کوهشاه، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
31 زمینشناسی، پتروگرافی و پترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
32 ژئوشیمی ایزوتوپی و پتروژنز تودههای نفوذی کالکآلکالن غنی از پتاسیم و با تفریق شدید عناصر نادر خاکی در بلوک لوت، شرق ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
33 سنگ شناسی و ژیوشیمی دایک های گرانیتوییدی و مافیکی در منطقه شکسته دیوار، شمال غرب بیرجند (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
34 سنگ شناسی و ژیوشیمی سنگ های نیمه عمیق در منطقه قلعه زری (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
35 سولفوسالتهای نقره و مجموعه پاراژنتیک آنها در کانسار مس قلعه زری (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
36 شناسایی مرکز و بخش مهم کانی سازی مس- طلا پورفیری براساس برداشتهای IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در منطقه اکتشافی ماهرآباد، جنوب غربی بیرجند (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
37 فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
38 کاربرد تحلیل مولفههای اصلی در شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی در ناحیه فیض آباد، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
39 کانسار اکسید آهن - آپاتیت خانلق: اولین کانسار شناخته شده ی نوع کایرونا در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
40 کانسارسنگ آهن باغک؛تلفیق زمین شناسی،مگنتومتری ومدل سه بعدی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
41 کانی سازی Cu-Au همراه با مگنتیت – اسپیکیولاریت (IOCG) و مثالهایی از ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
42 کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در توده های نفوذی شرق قله شاه نشین (جنوب غرب خواف) (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
43 کانی سازی، ژئوشیمی و دماسنجی سیالات در گیر در مطالعات تحت الارضی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام، خراسان رضوی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
44 کانی شناسی و نحوه تشکیل کانسار Cu-Zn-Pb-Ag-Au تکنار (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
45 کانیشناسی، آلتراسیون و اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده شرق کیبرکوه (خواف) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
46 کانیشناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و کانیسازی کمربند جنوب سبزوار با رویکردی بر اکتشاف مسپورفیری (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
47 کوه زر مدل جدیدی از کانی سازی طلای نوع غنی از اسپکیولاریت ( تربت حیدریه ) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
48 گذری بر ژئوشیمی کانسار موته (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
49 لیستونیتهای شمال بصیران (چهار گوش مختاران) و تقسیم بندی آنها (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
50 ماگماتیسم ترشیری در بخش شرقی کمربند ولکانوپلوتونیک درونه - تربت حیدریه - خواف شمال شرق ایران (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
51 ماهواره استر و اکتشاف ذخایر طلا و مس پورفیری شناسایی نوع و برآورد عمق (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
52 مطالعات دورسنجی و مغناطیسسنجی در اکتشاف کانسنگ آهن در محدوده درنجال، شمال غربی طبس (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
53 مطالعات سنگ شناسی و بررسی انواع برش های موجود در منطقه اکتشافی سیمرغ، جنوب غرب شهرستان نهبندان، استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
54 مطالعه پتروگرافی، مینرالوگرافی و ایزوتوپ های گوگرد جهت شناسایی نسل های متفاوت کانی پیریت های در معدن طلای موته (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
55 مطالعه زمین شناسی ، ژئوشیمی و کانی شناسی معادن بنتونیت منطقه فردوس - سرایان (برون، حسامیه و چاه طلب) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
56 مطالعه زمین شناسی و ژئوشیمی کانسار آنتیموان طلادار چلپو در شمال کاشمر (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
57 مطالعه زمین شناسی، آلتراسیون و کانی زایی منطقه شمال غرب گناباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
58 مطالعه کانی زایی طلا، مس و روی در منطقه بالازرد، غرب شهرستان نهبندان (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
59 مقایسه کانه زایی مس- طلا در منطقه اکتشافی رحیمی با کانسارهای شناخته شده IOCG در دنیا و ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
60 ملاحظاتی در باره اکتشاف ذخایر روی و سرب با سنگ میزبان کربناته در ایرانکوه با معرفی معدن زون 5 رومرمر (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
61 ویژگی های سیالات کانه ساز در کانه زایی مگنتیت- آپاتیت علی آباد- مروارید، جنوب شرق زنجان، زون البرز غربی- آذربایجان (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران