آقای پروفسور فرزاد نعیم

پروفسور فرزاد نعیم کارشناس جهانی سازه های بلند و مقاوم در مقابل زمین لرزه

آقای پروفسور فرزاد نعیم

Prof. Farzad Naeim

کارشناس جهانی سازه های بلند و مقاوم در مقابل زمین لرزه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور فرزاد نعیم در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد انجمن سازه های فولادی ایران، تهران اسفند 1395