آقای علی اکبر اسدی

علی اکبر اسدی

آقای علی اکبر اسدی

Ali Akbar Asadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 چگونگی رشد و توسعه روزنامه نگاری علم در سطح ملی و بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 3، شماره: 1
2 گزینه های سیاسی اهل سنت در عراق: از معارضه تا اقلیم سنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر الگوی تنش سرمای بهاره بر میزان رنگیزه های گیاهی در ارقام گندم نان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
2 ارزیابی ژنوتیپ های متحمل به تنش شوری در چغندرقند (Beta Vulgaris. L) با استفاده از شاخص های تحمل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
3 بررسی تاثیرات پرتوتابی با اشعه گاما و وزن پیاز بر عملکرد زعفران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
4 بررسی تحمل به خشکی درمرحله پرشدن دانه در54ژنوتیپ گندم Triticum aestivum Triticum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 بررسی تنوع ژنتیکی 68ژنوتیپ گندم نان Triticum aestivum با استفاده ازبرخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی میزان هیپرسین توده های گیاه گل راعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
7 بررسی حقوق کودکان در کنوانسیون حقوق بشر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی
8 بررسی رابطه صفات در موتانتهای گلرنگ در شرایط عادی و تنش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
9 بررسی مقایسه ای اثر استفاده از نانوسیال پایه فلزی در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله در سمت لوله و سمت پوسته (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
10 بررسی میزان پرولین در برخی از ژنوتیپ های گندم نان در مرحله زایشی تحت الگوی تنش سرمای بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
11 بررسی نشت الکترولیتها و پراکسیداسیون لیپیدهای غشا، شاخصی برای ارزیابی میزان تحمل به سرمای دیررس بهاره در ارقام گندم نان (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 بررسی و اصلاح شبکه فشارمتوسط شهرهای زنجان و قزوین با استفاده از نرم افزار DIgSILENT (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
13 روش تدوین برنامه ریزی راهبردی در شهرداری با استفاده از SWOT و QSPM و نحوه تعیین شاخص های ارزیابی آن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
14 مطالعه تاثیر سرمای دیررس بهاره در مرحله زایشی بر پایداری غشای سیتوپلاسمی ارقام گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
15 مطالعه رشد و فیزیولوژی سیانوباکتری Schizothrix mexicana جدا شده از شالیزارهای ایران در برابر تنش امواج مایکروویو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
16 مطالعه کاهش تلفات و رفع افت ولتاژ فیدرقلعه رئیسی با استفاده از نرم افزار CYME و مبتنی بربانک اطلاعات GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
17 مطالعه کاهش تلفات و رفع افت ولتاژ فیدرقلعه رئیسی با استفاده ازنرم افزار CYME و مبتنی بربانک اطلاعات GIS (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
18 معرفی سرمای دیررس بهاره به عنوان یکی از عوامل محدود کننده عملکرد در مرحله زایشی گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
19 مقایسه هیبریدهای جدید چغندرقند برای تحمل به بیماری ریزومانیا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی