آقای پروفسور رسول صدیقی

پروفسور رسول صدیقی

آقای پروفسور رسول صدیقی

Prof. Rasoul Sedighi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور رسول صدیقی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری دانشگاه اسوه و با همکاری دانشگاه آتاترک ترکیه، تبریز شهریور 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مدهای نقص در رفتار دو پایایی نوری بلورهای فوتونیکی یک بعدی با دولایه نقص غیرخطی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران
2 بررسی اثر همدوسی گسیل خودبخودی بردینامیک وارونی جمعیت سیستم اتمی نوع N (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
3 بررسی تجربی عدم وابستگی توان کل خروجی لیزربخارمس به سطح مقطع گسیل القایی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1384
4 بررسی ریزساختار و خواص سدکنندگی لایه های نازک آلومینیم با زیرلایه پلیمری (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
5 بهره بدون وارونی جمعیت در سیستم اتمی نوع N (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران
6 بهینه سازی سامانه اتمی همدوس برای افزایش ضریب غیرخطی کر در اپتیک غیرخطی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
7 سیستم های فتوولتاییک با راندمان بهینه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
8 سیستم های فتوولتاییک پلیمری با بهینه سازی PEDOT و گرافن و نانو ذرات دی اکسید قلع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
9 لیزرزایی بدون وارونی جمعیت توسط تداخل کوانتمی ناشی از گسیل خودبخودی و پمپاژ ناهمدوس (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران