آقای دکتر مصطفی مهرابی بهار

دکتر مصطفی مهرابی بهار رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر مصطفی مهرابی بهار

Dr. Mostafa Mahrabi bahar

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مصطفی مهرابی بهار در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن مرکز پیشگیری سرطان نسترن - دانشگاه پزشکی مشهد و دانشگاه فردوسی، مشهد مهر 1395