آقای علی مراد منصوری

علی مراد منصوری

آقای علی مراد منصوری

ALi Morad Mansouri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مقایسه اقتصادی بین چیلر جذبی و تراکمی در سیستم های تولید هم زمان برق حرارت و سرما برای یک مجتمع مسکونی شهر تهران (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز فنی اقتصادی جهت تعیین ظرفیت بهینه سیستم تولید همزمان برق، حرارت و سرما بر پایه محرک‌های اولیه موتور گازسوز و میکروتوربین با استراتژی های مختلف برای مجتمع مسکونی نمونه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
2 امکان سنجی استفاده از ترکیب توربین گاز و پیل سوختی در سیستم های محرکه دریایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
3 بهینه سازی اگزرژی اکونومیک کندانسور پوسته لوله مورد استفاده در یک پمپ حرارتی تراکمی بخار (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
4 پدیده کاویتاسیون در پروانه متحرکه های دریایی و تحلیل عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
5 حل مسئله پخش بار اقتصادی در سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
6 مقایسه اقتصادی بین چیلر جذبی و تراکمی در سیست مهای تولید هم زمان برق ،حرارت وسرما برای یک مجتمع مسکونی شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران