آقای مهدی سربازی

مهدی سربازی معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار

آقای مهدی سربازی

Mehdi Sarbazi

معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهدی سربازی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار، گرمسار بهمن 1395