آقای مهندس علی اکبر آشوری

مهندس علی اکبر آشوری مدیر مرکز مدیریت راههای کشور

آقای مهندس علی اکبر آشوری

Aliakbar Ashori

مدیر مرکز مدیریت راههای کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس علی اکبر آشوری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، تهران بهمن 1395