آقای دکتر احمد وروانی فراهانی

دکتر احمد وروانی فراهانی دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر احمد وروانی فراهانی

Dr. Ahmad Varvani

دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد وروانی فراهانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی پنجمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران آذر 1395