آقای دکتر امین نیک پور

دکتر امین نیک پور دانشجوی ایمنی شناسی پزشکی

آقای دکتر امین نیک پور

Dr. Amin Nikpour

دانشجوی ایمنی شناسی پزشکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امین نیک پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبیر تخصصیدوفصنامه پزشکی نوید نو

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و رفتارهای اخلاقی کارکنان (بررسی موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
2 بررسی رابطه بین انتخاب کارکنان بر اساس معیارهای اسلامی و تعهد سازمانی کارکنان در دستگاه های اجرایی شهر کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
3 رابطه جامعهپذیری سازمانی و اثربخشی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
4 عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان واحدهای ارزی بانک تجارت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها