آقای دکتر امین نیک پور

دکتر امین نیک پور دانشجوی ایمنی شناسی پزشکی

آقای دکتر امین نیک پور

Dr. Amin Nikpour

دانشجوی ایمنی شناسی پزشکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتقاء عملکرد نوآورانه سازمان از طریق توانمندسازی محیط کار کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 8، شماره: 29
2 تاثیر رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی گری انگیزش شغلی کارکنان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 40
3 تاثیر مدیریت استعداد بر رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی: تبیین نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 26، شماره: 86
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و رفتارهای اخلاقی کارکنان (بررسی موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
2 بررسی رابطه بین انتخاب کارکنان بر اساس معیارهای اسلامی و تعهد سازمانی کارکنان در دستگاه های اجرایی شهر کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
3 بررسی رابطه بین حسابداری منابع انسانی با افزایش درآمدها دربیمارستان های دولتی شهر کرمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
4 بررسی و رتبه بندی وضعیت ابعاد انتخاب کارکنان بر اساس معیارهای اسلامی در دستگاه های اجرایی شهر کرمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
5 رابطه جامعهپذیری سازمانی و اثربخشی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
6 عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان واحدهای ارزی بانک تجارت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها