آقای دکتر محسن خلیلی

دکتر محسن خلیلی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر محسن خلیلی

Dr. Mohsen Khalili

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن خلیلی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antioxidant and Antiepileptic Activity of 1-[1-(3-Methoxyphenyl) (Tetralyl)] Piperidine as a New Derivative of Phencyclidine on Pentylentetrazole-Induced Kindling Mice (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 9، شماره: 2
2 ارزیابی تاثیر غلظت های چند کنه کش در کنترل کنه آرگاس پرسیکوس خانواده: آرگازیده در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 30، شماره: 1
3 Behavioral and Histological Analysis of Crocus Sativus Effect in Intracerebroventricular Streptozotocin Model of Alzheimer Disease in Rats (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 5، شماره: 1
4 بررسی اثر تجویز خوراکی و درازمدت ریشه بوزیدان بر یادگیری و حافظه موش صحرایی دیابتی شده با استفاده از آزمون اجتنابی غیر فعال (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره: 13، شماره: 2
5 بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 43
6 بنبان گذاری گروه درس های روش شناسی در دوره کارشناسی علوم سیاسی دانش افزایی میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
7 پس زمینه تاریخی/اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 29
8 تاثیر عوامل متغیر در ناهمانندی کارکردهای سیاست خارجی ایران 1357-1384 (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 1، شماره: 2
9 دکترین نیکسون و سیاست نفتی ایران در دهه 1350 بررسی مقایسه ای بر اساس مدل پیوستگی روزنا (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 2، شماره: 2
10 سرمایه اجتماعی در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 1
11 سنجش تساهل سیاسی و عوامل موثر بر آننمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 18
12 کژتابی ساخت زبانی در اصل نودونهم قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ دوره: 1، شماره: 2
13 کشاکش دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات آلودگی کادمیم براکوسیستم های آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
2 L-carnosine improves short-term spatial recognition memory and passive avoidance learning and memory in streptozotocin-diabetic rats (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 بررسی تحلیلی و میدانی علل لغزش بالشتگ های الاستومری پل شهید چمران اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
4 بررسی و تحلیل چالش های امنیتی مرزهای استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها
5 برنامه ریزی بهره برداری منابع تولید پراکنده در ریزشبکه با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
6 بهینه سازی دیفیوزر تونل باد مافوق صوت دانشگاه صنعتی مالک اشتر با تغییر پارامتر های هندسی دیفیوزر ( زاویه واگرایی دیفیوزر) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
7 تاریخ شفاهی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران
8 تحلیل پایداری و بهینه سازی شیب معدن بلبل خوان شرقی در آمل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
9 تحلیل پدیدارشناسانه مدیریت بدن در بین دختران و زنان جوان شهر تهران سال 1396 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
10 تحلیل عناصر اقلیمی باد و تابش در خلاقیت های طراحی شهری کویر (مطالعه موردی شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
11 تعمیق شهر شاد،تقویت شهروندان با نشاط و تطلیف کهن الگوی غمین شهر مذهبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
12 جایابی بهینه منابع تولید پراکنده و خازن به صورت هم زمان با استفاده از الگوریتم های تکاملی ژنتیک و ازدحام ذرات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
13 طراحی بهینه سیتم های هیبریدی بادی -خورشیدی همراه با باتری به عنوان ذخیره ساز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
14 کاربست فرضیه در پ ژوهش های تاریخی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
15 کاهش درگ اغتشاشی با استفاده از شار سطحی (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
16 مدیریت شهری و انتخاب شهردار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
17 معدن، منابع طبیعی و توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
18 نشانه شناسی زوال دودمان قاجار در هفت متن ادبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای