آقای دکتر حسین پور احمدی

دکتر حسین پور احمدی دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر حسین پور احمدی

Dr. Hossein Pour Ahmadi

دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین پور احمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهپژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل