خانم نغمه سادات سجادی

نغمه سادات سجادی دانشگاه تهران، گروه مپنا

خانم نغمه سادات سجادی

Naghme Sadat Sajadi

دانشگاه تهران، گروه مپنا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم نغمه سادات سجادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی