آقای دکتر علیرضا عاشوری

دکتر علیرضا عاشوری استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه فردوسی مشهد)

آقای دکتر علیرضا عاشوری

Dr. Alireza Ashouri

استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه فردوسی مشهد)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا عاشوری در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرفسیلهای دریایی عمیق در رسوبات ایوسن میانی پسین جنوب مشهد و کاربرد آن در تفسیر محیط رسوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 1، شماره: 1
2 استفاده از پالینوفاسیس ها در مقایسه عمق نسبی دیرینه شیل های ارغوانی قاعده سازند پابده در دو برش دره شهر و الگو (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 6، شماره: 2
3 استفاده از عناصر پالینولوژیکی در تعیین محیط دیرینه سازند سنگانه در برش سنگانه، شرق حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 2، شماره: 1
4 پالیواکولوژی سازند آب تلخ در برش پادها واقع در شرق حوضه کپه داغ، براساس روزن داران پلانکتونیک و بنتیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 5، شماره: 2
5 پترولوژی، پذیرفتاری مغناطیسی، موقعیت تکتونیکی و کانی سازی توده های نفوذی و سنگ های آتشفشانی طاهرآباد و شرق بجستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 1، شماره: 1
6 جغرافیای زیستی دیرینه کنودونتهای کوههای البرز در گذر کامبرین به اردوویسین (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 1، شماره: 2
7 زیست چینه نگاری بالاترین بخش رسوبات دریایی ایوسن بر مبنای نانوپلانکتون های آهکی در دامنه های جنوبی پهنه ساختاری بینالود، آبادی قلعه وزیر (قلعه بازار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 5، شماره: 1
8 فیلوسراتیدهای (آمونوییدآ) ژوراسیک میانی و پسین رشته کوه های بینالود (شمال خاوری ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 3، شماره: 2
9 کاربرد روزن داران کف زی و جلبکهای آهکی در تعیین مرز بارمین آپتین: مطالعه موردی سازند تیرگان در غرب حوضه رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 2، شماره: 2
10 مطالعه بازوپایان پرمین پسین (ووچیاپینگین) در توالیهای رسوبی برش زال، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 2، شماره: 2
11 مطالعه کورتکس اووییدهای آهن دار سازند شیشتو و بررسی نقش فعالیت های میکروبی در تشکیل آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 2، شماره: 1
12 مطالعه مرجان های سرپوخووین (نامورین پیشین) سازند سردر در برش زلودو، کوه های ازبک کوه (خاور ایران مرکزی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 4، شماره: 1
13 معرفی گونه جدید براکیوپود Triplesia bojnourdiansis n. sp در توالی های اردوویسین پسین جنوب بجنورد برای اولین بار از ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 4، شماره: 2
14 معرفی میکروپروبلماتیک های سازند نایبند در برش حسن آباد، شمال باختر فردوس و اهمیت آنها در مطالعه محیط های رسوبی دیرینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 2، شماره: 2
15 میکروبایواستراتیگرافی مرز سنومانین تورونین در برش شوراب (شرق حوضه کپه داغ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 3، شماره: 1
16 میکروبیواستراتیگرافی و بوم شناسی دیرینه سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران در برش قره سو (جنوب غرب کلات نادری، شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 6، شماره: 1
17 نگرشی نو بر تطابق چینه ای گذر پرمین تریاس در قفقاز میانی و شمال باختر ایران: پیچیدگی ها و راهکارها (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فسیلهای کرتاسه پایینی درمناطق امان آباد و بازحوض درحوضه بینالود، جنوب مشهد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
2 الگوی توزیع فرامینیفرهای بنتیک و بررسی رخداد هیپرترمالی در مرز ایپرزین -لوتتین در برش یاقل ، غرب حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 اولین گزارش از دو گونه Permocalculus minitus و Permocalculus halemidiformis از توالی های کربناته سازند تیرگان، (خاورحوضه رسوبی کپه داق) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
4 اولین مطالعه جلبک های آهکی نهشته های کرتاسه پایینی منطقه امان آباد، جنوب مشهد (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 بایواستراتیگرافی سنگهای ژوراسیک پسین در دهنه حیدری-بجنو (شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
6 براکیوپودهای سازند بهرام در کوه فغان - جنوب کاشمر (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 بررسی چینه شناسی و میکروفاسیس سازند چهل کمان در جنوب غرب درگز (دریافت مقاله) نخستین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
8 بررسی رشد کرم سفید (Enchytraeus albidus) با جیره های غذایی مختلف دریک دوره پرورش سه ماهه (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
9 بررسی فرامینیفرهای آگلوتینه ی سازند خانگیران در برش ناودیس چهل کمان،شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
10 بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبگذاری سازند کلات در برش تنگ دوبرادر شمال شرق مشهد (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 بررسی و معرفی بریوزوئرهای سازند جمال در منطقه بردسکن(برش علی بیگ) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 پالئواکولوژی مرجانهای اشکوب قزلین (کربنیفر پسین) در خاور ایران مرکزی (کوه های ازبک کوه) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
13 پالینواستراتیگرافی و پالینوفاسیس سازند چمن بید در کوههای صندوق شکن (شرق کپه داغ) بر مبنای داینوفلاژله ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 تعیین دو زون اکولوژیکی و بررسی شرایط محیطی قدمه ممبر A سازند گچال بر اساس مطالعه مرجان ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 تعیین سن و معرفی میکروفسیلهای رسوبات کرتاسه پیشین در برش کوه شصت دره شمال غرب تربت حیدریه (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین
16 رخساره کورالین ژوراسیک فوقانی در سازند مزدوران ، منطقه چشمه گیلاس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
17 ریز رخساره های سازند تیرگان در برش قرق، شمال چناران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 زیست چینه شناسی سنگهای دونین کوه زو، جنوب غرب بجنورد و کنودونتها (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 زیست چینه نگاری سازند تیرگان در برش چینه شناسی اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
20 کنودونتهای سازند بهرام در کوه فغان، جنوب کاشمر (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 لیتواستراتیگرافی سازند تیرگان در برش گلیان، جنوب شیروان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
22 ماکروفسیل های گیاهی انتهای تریاس پسین - ژوراسیک میانی در برش ده شیخ شمال کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
23 مرز دونین و کربونیفر و کنودونت ها در ازبک کوه (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 مطالعه آمونیت های سازند سرچشمه در برش پیغو واقع در جنوب بجنورد، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 مطالعه آمونیت های قاعده سازند سرچشمه در برش پیغو واقع در جنوب بجنورد، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 مطالعه بر اکیوپودهای بخش A سازند گچالمقطع راهدار (طبس، غرب، گسل کلمرود) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 مطالعه بر اکیوپودهای لایه سفالوپوددار در ناحیه طبس (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 مطالعه براکیوپودهای سازند بهرام در مقطع چشمه شیر (ازبک کوه، شمال شرق طبس) (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 مطالعه رودیست های سازند کلات در برش الگو (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 مطالعه سفالوپودهای لایه سفالوپود دار در ناحیه طبس (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 مطالعه کنودونتهای تورنیزین ( کربونیفر پیشین ) سازند شیشتو و سازند خوش ییلاق (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 مطالعه مرجان های سازند بهرام در منطقه چشمه شیر (جنوب ازبک کوه) (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
33 مطالعه میکروپالئونتولوژی رسوبات ائوسن در ناحیه جنوب غرب بیرجند بلوک لوت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
34 مطالعه میکروفاسیس و محیط رسوبی رسوبات کرتاسه پیشین در شمال غرب تربت حیدریه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
35 معرفی دو جنس آمونیتی هترومورف از خانواده های ANISOCERATIDAE Hyatt, و 1900 DIPLOMOCERATIDAE Spath, 1926 از سازند آبدراز در ناودیس شیخ ( شمال غربی شیروان-کپه داغ ) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
36 معرفی فرامینیفرهای بنتیک شاخص کرتاسه پیشین در برش قرق، شمال شهرستان چناران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
37 معرفی ماکروفسیل های گیاهی برش سراپرده (شمال کرمان) با تأکید بر لایه های زغال سنگی کارپذیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
38 معرفی مرجانهای کربنیفر پسین (اشکوب قزلین) انارک (شمال شرق اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی