آقای دکتر عباس قادری

دکتر عباس قادری دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر عباس قادری

Dr. Abass Ghaderi

دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس قادری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدوفصلنامه رخساره‌های رسوبی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرفسیلهای دریایی عمیق در رسوبات ایوسن میانی پسین جنوب مشهد و کاربرد آن در تفسیر محیط رسوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 1، شماره: 1
2 مطالعه بازوپایان پرمین پسین (ووچیاپینگین) در توالیهای رسوبی برش زال، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 2، شماره: 2
3 مطالعه کورتکس اووییدهای آهن دار سازند شیشتو و بررسی نقش فعالیت های میکروبی در تشکیل آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 2، شماره: 1
4 مطالعه و معرفی ماکروفسیل های گیاهی توآرسین باژوسین منطقه گراخک - شاندیز، شمال خاور ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 2، شماره: 2
5 معرفی گونه جدید براکیوپود Triplesia bojnourdiansis n. sp در توالی های اردوویسین پسین جنوب بجنورد برای اولین بار از ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 4، شماره: 2
6 معرفی میکروپروبلماتیک های سازند نایبند در برش حسن آباد، شمال باختر فردوس و اهمیت آنها در مطالعه محیط های رسوبی دیرینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 2، شماره: 2
7 نگرشی نو بر تطابق چینه ای گذر پرمین تریاس در قفقاز میانی و شمال باختر ایران: پیچیدگی ها و راهکارها (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 +CD4+IL-17 مقایسه بیان سایتو کاین های مربوط به سلول های درسلول های تک هسته ای خون محیطی در زنان مبتلا به سرطان پستان در حالات مختلف پاتولوژیک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران
2 ارایه الگو جهت سازمان مجازی در جامعه کوهنوردی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی گسترش علم کوهنوردی در ایران
3 ارزیابی اثرات زیست محیطی پالایشگاه های نفت و گاز (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
4 اولین گزارش از دو گونه Permocalculus minitus و Permocalculus halemidiformis از توالی های کربناته سازند تیرگان، (خاورحوضه رسوبی کپه داق) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
5 بررسی تغییرات سطح آب دریا بر مبنای روزن داران کف زی آگلوتینه و آهکی سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
6 بررسی چینه شناسی و میکروفاسیس سازند چهل کمان در جنوب غرب درگز (دریافت مقاله) نخستین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
7 تجدید آرایش شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم دایسترا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
8 زیست چینه نگاری سازند تیرگان در برش چینه شناسی اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
9 زیست چینه نگاری گذر سازندهای پروده و بغمشاه برمبنای نانو فسیل های آهکی در حاشیه باختری طبس (برش ریزو) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 ساخت سازه یک مونوکلونال آنتی بادی کایمریک علیه CD-25 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 ماکروفسیل های گیاهی انتهای تریاس پسین - ژوراسیک میانی در برش ده شیخ شمال کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
12 مرجان های تابولای پرمین سازند جمال در برش شش انگشت، شمال طبس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 معرفی ماکروفسیل های گیاهی برش سراپرده (شمال کرمان) با تأکید بر لایه های زغال سنگی کارپذیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
14 نانوفسیل های آهکی سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوه های بینالود (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
15 نقش سیستمهای آبیاری غرقابی، بارانی و سیستم های آب فشان در افزایش گرمای کلیمای گیاهی (دریافت مقاله) همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی