آقای دکتر امید میر شمسی

دکتر امید میر شمسی دانشیار زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر امید میر شمسی

Dr. Omid Mir Shamsi

دانشیار زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امید میر شمسی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله بیوسیستماتیک حیوانات