آقای دکتر احمدرضا مسرت

دکتر احمدرضا مسرت رئیس مرکز علمی-کاربردی سرخس

آقای دکتر احمدرضا مسرت

Dr. Ahmadreza Maserat

رئیس مرکز علمی-کاربردی سرخس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمدرضا مسرت در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس همایش ملی مهندسی شیمی مرکز علمی-کاربردی سرخس، خراسان رضوی- سرخس دی 1395