خانم فرشته تیموری

فرشته تیموری

خانم فرشته تیموری

Fereshreh Teymori

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فرشته تیموری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول دبیرخانه کنفرانس همایش ملی مهندسی شیمی مرکز علمی-کاربردی سرخس، خراسان رضوی- سرخس دی 1395