آقای دکتر حمید نیازمند

دکتر حمید نیازمند استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

آقای دکتر حمید نیازمند

Dr. Hamid Niazmand

استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید نیازمند در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت در حضور چرخش داخلی قطره (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 23، شماره: 1
2 بررسی تاثیر جریان و انتقال جرم اکسیژن خون در پیدایش بیماری گرفتگی رگ (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 2
3 بررسی عددی اثر افزودن ذرات آلومینیومی به بستر جاذب بر عملکرد سیستم های تبرید جذب سطحی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 8، شماره: 3
4 بررسی عددی چیلرهای جذب سطحی سیلیکاژل- آب با بستر دارای فین های صفحه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 25، شماره: 1
5 مدلسازی بستر چیلر جذب سطحی به منظور بررسی تاثیر قطر ذرات در شرایط مختلف (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 1، شماره: 3
6 مطالعه اثر پیش گرمایش سوخت گاز طبیعی بر تشکیل دوده، درخشندگی شعله و انتشار NO به روش عددی و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 7، شماره: 1
7 مطالعه راندمان اختلاط یک ریزمخلوطگر الکترواسمتیکی با توزیع ناهمگن بارهای دیواره (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 25، شماره: 2
8 مطالعه ی سه بعدی اختلاط در ریزمخلوطگرهای با بار سطحی ناهمگن به کمک مدل هلمهولتز- اسمولوکوفسکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 24، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اندازه یون در جریان الکترواسمتیک سیال غیرنیوتونی در پتانسیل زتا بالا (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
2 اثرات انسداد به علت حضور سیم راهنما در رگهای کرونری تنگشده (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
3 استفاده از تشابه ابعادی در بررسی تولید میکروحباب در لوله ونتوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
4 اندازه گیری آزمایشگاهی اثر پیش گرمایش سوخت گاز طبیعی ورودی به کوره بر روی شدت تابش درخشانی در شعله های پخشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
5 CFD Analysis of Laminar Natural Convection from a Horizontal Circular Cylinder to its Concentric Elliptic Enclosure (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
6 Detailed Investigation of Rarefied Flow inMicro/Nano Lid-driven Cavities Using DSMC (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
7 Effects of slip and Marangoni convection on single fuel droplet heat-up in the presence of thermal radiation (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
8 numeriacl study of hemodynamic wall parameters in highly curved arteries with stenosis (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 Numerical study of fin spaces on designing parameters of adsorption chillers (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
10 On study of Electro-osmotic flow in a micro channel with obstacles using the Lattice-Boltzmann method (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
11 Positioning angle effects on the melting time of a tall rectangular enclosure; using the Lattice Boltzmann method (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
12 Simulation of Rarefied Gas Flow in Micro/Nano Cavity Using DSMC (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
13 بررسی آزمایشگاهی اثر رقیق سازی سوخت با استفاده از گاز آرگون بر میزان آلاینده Nox در شعله غیر پیش آمیخته پروپان-هوا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
14 بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
15 بررسی اثر زاویه شریان بر بازدهی دارو رسانی هدفمند مغناطیسی توسط میکرو ذرات آهن- کربن (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
16 بررسی اثر مواد افزودنی به بستر جاذب سیستمهای جذب سطحی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
17 بررسی اثرات مخزن روی جریان الکترواسموتیک مایع در ریزمجراهای تخت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
18 بررسی انتقال جرم اکسیژن خون در رگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
19 بررسی تاثیر شرایط محیطی بر بازده اگزرژی سیستم های تولید همزمان (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
20 بررسی جریان سه بعدی خون در رگهای با گرفتگی های متوالی و متقارن محوری (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
21 بررسی عدد دارورسانی مغناطیسی در رگ کرونری با انحنای کم (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
22 بررسی عددی اثر تک پره بر جریان و انتقال حرارت درون کانال های باریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
23 بررسی عددی اثرات مخزن روی ولتاژ القایی در جریان مایع فشار محرک درون ریز مجراها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
24 بررسی عددی اثرات مکش و دمش بر ضرایب پسا در جریان روی کره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
25 بررسی عددی اثرات همزمان غیرنیوتنی و ضربانی خون بر همودینامیک جریان در گرفتگی عروق خونی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
26 بررسی عددی برخورد یک جفت ورتکس با یک قطره سوخت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
27 بررسی عددی تاثیر پارامترهای بستربرقطربهینه ذرات جاذب درچیلرهای جذب سطحی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
28 بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی یک میکروپمپ لزجتی با دو روتور دایروی مختلف القطر بر دبی خروجی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
29 بررسی عددی تاثیر معیار توقف مراحل سیکل جذب سطحی و شرایط محیطی بر عملکرد چیلر جذب سطحی خورشیدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
30 بررسی عددی تأثیر مشخصات سیال حرارتی ورودی بر عملکرد سیستم تبرید جذب سطحی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
31 بررسی عددی جریان خون در کانوله دستگاه های کمکی بطن چپ (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
32 بررسی عددی جریان خون غیر نیوتونی در دو گرفتگی پی درپی شریانی بعد از قوس آیورت با استفاده از نرم افزار اپن فوم (OpenFoam) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
33 بررسی عددی جریان خون غیر نیوتونی در دو گرفتگی پیدرپی شریانی بعد از خم 90 درجه با استفاده از نرم افزار اپن فوم (OpenFoam ) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
34 بررسی عددی جریان سیال و انتقال حرارت سه بعدی در ناحیه ورودی یک ریزمجرای مستطیلی تحت شرط مرزی شار ثابت نوع H 2 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
35 بررسی عددی و آزمایشگاهی چیلر جذب سطحی سیلیکاژل-آب (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
36 بررسی عددی و تحلیلی ولتاژ القائی در جریان مایع فشار محرک درون ریزمجراها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
37 بررسی عملکرد سیال کربن نانو تیوب چند دیواره ( عامل دار) در تولید آب گرم (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
38 بررسی عملکرد فنی اقتصادی واحد تولید توان سیستم CCHP با تغییر در شرایط محیطی ( دما و فشار) (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
39 بهینه سازی مصرف انرژی در یک مجتمع ورزشی آبی با استفاده از سیستم های CCHP تابع هدف: سود سالیانه نسبی، RAB (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
40 تاثیر به کارگیری ترکیب مواد تغییر فاز دهنده در پوسته خارجی ساختمان بر کاهش مصرف انرژی سالانه با استفاده از نرم افزار شبیه ساز ENERGYPLUS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
41 تحلیل عددی انتقال جرم ذرات لیپوپروتئین به دیواره شریان کاروتید با استفاده از مدل چند لایه برای دیواره (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
42 تحلیل عددی جریان آب و هوا در لوله ونتوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
43 تحلیل عددی جریان گذرا در داخل رگ های دارای انحنا (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
44 تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت نانوسیال ها درون لوله با انحنای 90˚ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
45 تحلیل عملکرد برج خنک کن مربطوب با جریان غیر مکانیکی در شرایط محیطی مختلف تحت آزمایش و مدل ریاضی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
46 تعامل یک جفت ورتکس با یک قطره سوخت در حال تبخیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
47 جریان جابجایی طبیعی در ریز مجراها همراه با خزشگرمایی و شرایط لغزش/پرش (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
48 حل عددی جریان خون در رگهای خمیده S شکل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
49 سرعت لغزش و پرش دمایی درناحیه ورودی میکروکانالهای ذوزنقه ای با دمای دیواره ثابت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
50 شبیه سازی جریان جابجایی طبیعی سه بعدی با روش شبکه بولتزمن بر پایه مدل زمان آرامش چندگانه دوتایی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
51 شبیه سازی سیستم تبرید جذب سطحی شامل بستری با فین های طولی با کاربری سرمایش خودروهای سنگین باری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
52 مطالعه آزمایشگاهی اثر رقیق سازی سوخت با استفاده از گاز نیتروژن بر میزان آلاینده Nox در شعله غیر پیش آمیخته پروپان-هوا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
53 مطالعه اختلاط تحت اثرات الکتروکینتیک در جریانهای لغزشی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
54 مطالعه عددی دینامیک جریان و اثر دیواره در آنوریسم آئورت شکمی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
55 مطالعه نظری رفتار نانوسیالWater/Al2O3در رایلی معیار بنارد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران