آقای دکتر محمدرضا مه پیکر

دکتر محمدرضا مه پیکر استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

آقای دکتر محمدرضا مه پیکر

Dr. Mohamad Reza Mah peykar

استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا مه پیکر در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی معادلات جوانهزایی و روشهای میانگینگیری شعاع قطرات و بررسی اثر ترکیب آنها برپارامترهای جریان چگالشی بخار (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 1
2 بررسی عملکرد طرح های تفاضل مرکزی اسکالر، کاسپ و طرح بالادست AUSM+، در محدوده جریان با ماخ های بسیارکم تا ماوراء صوت (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 1
3 بکارگیری طرح AUSM+ جهت بهبود نتایج و کاهش خطای عددی روش حجم محدود جیمسون در جریان دوبعدی بین پره های ثابت توربین (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از مدل لاگرانژی جهت تعقیبقطرات مایع در جریان بخار مرطوب در شیپوره های همگرا-واگرای دوبعدی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 افزایش اندازه حرکت در خروجی پره های ثابت توربین از طریق بهینه سازی پروفیل پره با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
3 بررسی آزمایشگاهی اثرشکل گوشه ها برروی دنباله سیلندرمربعی شکل (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
4 بررسی اثرات پاشش قطرات مایع در جریان بخار مرطوب در بین پرههای یک توربین (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
5 بررسی تاثیر روش SLAU جهت بهبود حل عددی جریان دو بعدی تراکم پذیر داخل پره های ثابت توربین بخار (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
6 بررسی تاثیر معادلات رشد قطرات در جریان چگالشی بخار اب بر شوک میعان در نازل همگرا-واگرای مافوق صوت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
7 بررسی تجربی اثرات اغتشاشات جریان آزاد برروی دنباله سیلندر مربعی شکل درزوایای حمله مختلف (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
8 بررسی چگونگی بهبود معادلات رشد قطرات و نحوه تولید آزمایشگاهی آن در ورودی به پره های توربین بخار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 بررسی دو روش معکوس لونبرگمارکوارت و کانجوگیتگرادیان در بهینهسازی ترکیب روشهای حجمکنترل و تفاضلمحدود (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 بررسی نحوه اندازه‌گیری قطرقطرات در جریان دو فازی توربین بخار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
11 بهینه سازی منحنی پره‌های توربین با هدف کاهش تلفات و افزایش سرعت خروجی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
12 حذف معادله انرژی در روش زمان پیمایشی جیمسون برای حل جریان تراکم پذیر بی دررو بین پره های یک توربین (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
13 روش اندازه گیری تلفات در پایین دست جریان دوفازی در پره های ثابت توربین بخار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 شبیه سازی شوک های آئرودینامیکی در گذرگاه پره های یک توربین به همراه یک شبکة تطبیقی برای تعیین موقعیت خطوط جریان در پایین دست لبة فرار (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
15 کاهش تلفات در جریان ما‌فوق صوت دو‌فازی درپره‌های‌ ثابت توربین‌بخار از طریق اسپری کردن قطرات آب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 مدیریت فرایند - هزینه در طرح های توسعه (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن